GREEN-land Group

Mapa drogowa GREEN-land Group

 • Styczeń 2019

  START PROJEKTU. Greenland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa rozpoczyna realizację planu w zakresie utworzenia "parku elektrowni fotowoltaicznych" na gruntach będących własnością spółki. W miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski, na gruntach o pow. 11,6 ha powstaje pierwsza koncepcja zagospodarowania terenu. Rozpoczyna się proces tworzenie grupy spółek celowych (SPV) powoływanych przez Greenland s.k.. Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym, spółki grupy dzierżawią grunty, na których będą powstawały elektrownie fotowoltaiczne. SPV są samodzielnymi technicznie i finansowo wytwórcami energii elektrycznej.

 • Kwiecień 2019

  Wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (OSD) operatora ENERGA - OPERATOR SA.

 • Listopad 2019

  Otrzymanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (OSD) dla instalacji Kaliska PV1 - PV5, łącznie o mocy 5 MW.

 • Luty 2020

  Przygotowanie planu zagospodarowania terenu projektu i złożenie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych dla lokalizacji Kaliska.

 • Lipiec 2020

  Otrzymanie pozytywnych decyzji środowiskowych dla instalacji Kaliska PV1-PV7.

 • Październik 2020

  Sporządzenie projektów budowlanych dla 5-ciu instalacji fotowoltaicznych Kaliska PV1-PV5.

 • Wrzesień 2020

  Pozytywne decyzje o odrolnieniu gruntów w lokalizacji Kaliska.

 • Listopad 2020

  Uzyskanie prawomocnych pozwoleń (PnB) na budowę instalacji Kaliska PV1-PV5.

 • Listopad 2020

  Uczestnictwo w procedurze prekwalifikacji instalacji Kaliska PV1-PV5 w systemie aukcyjnym /nadzorowanym przez URE/ w grudniu 2020 r.

 • Listopad 2020

  Umowa z Generalnym Wykonawcą na budowę instalacji Kaliska PV1 - PV3.

 • Grudzień 2020

  Uczestnictwo 5-ciu instalacji w aukcji 2020. Wygrana aukcja URE dla jednej z instalacji.

 • Kwiecień 2021

  Pozyskanie finansowania dłużnego na instalacje Kaliska PV1 - PV3.

 • Maj 2021

  ETAP I - ROZPOCZĘCIE BUDOWY instalacji Kaliska PV1-PV3.

 • Lipiec 2021

  Zakończeniu prac ogrodzenia terenu i pełna organizacja placu budowy. Kompletny montaż konstrukcji wsporczej (kafarowanie konstrukcji, prace ziemne i montaż naziemny kompletny).

 • Sierpień 2021

  Zakończenie instalacji okablowania po stronie DC (prace ziemne i uzbrojenie w okablowanie konstrukcji wsporczej).

 • Grudzień 2021

  Dostarczenie paneli fotowoltaicznych na plac budowy i rozpoczęcie prac instalacyjnych.

Kamienie milowe do osiągnięcia ...
 • Kwiecień 2022

  Wybudowanie przyłącza energetycznego dla instalacji Kaliska PV1-PV4. Podłączenie do sieci OSD instalacji Kaliska PV1-PV3.

 • Oddanie do użytkowania instalacji Kaliska PV1-PV3.

 • Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej dla uruchomionych instalacji.

 • Maj 2022

  START PRODUCYJNY Kaliska PV1-PV3

 • Marzec 2022

  ETAP II - ROZPOCZĘCIE BUDOWY instalacji Kaliska PV4.

 • Lipiec 2022

  START PRODUCYJNY instalacji Kaliska PV4.

 • 2022 - 2030

  ETAP III - ROZPOCZĘCIE BUDOWY kolejnych projektów.

Chcesz dowiedzieć się więcej
o GREEN-land Group?

Chcesz wraz z nami inwestować w OZE?

Napisz do nas!