GREEN-land Group

GREEN-land Group to ...

GREEN-land Group to grupa powiązanych kapitałowo i osobowo spółek inwestujących w elektrownie fotowoltaiczne.

GREEN-land Group to również zespół kontraktowych ekspertów zarządzających procesami inwestycyjnymi elektrowni.

Pozyskujemy projekty fotowoltaiczne na etapie posiadanego pozwolenia na budowę. Następnie przygotowujemy budowę i nadzorujemy jej przebieg. Docelowo zarządzamy elektrowniami fotowoltaicznymi.

Model biznesowy grupy zakłada systematyczny rozwój portfela elektrowni. Będą składać się na niego jednostki małe i średnie. Uzyskujemy tym samym efekt skali i tworzymy optymalne warunki dla efektywnego zarządzania posiadanymi aktywami.

Strategia rozwoju grupy polega na długoterminowym inwestowaniu w poszczególne elektrownie. Po uruchomieniu elektrowni zakładamy możliwość odsprzedaży części z nich z portfela. Zapewni to wzrost bieżących przychodów i da tym samym znacznie wyższą stopę zwrotu z inwestycji. Zwiększy to również zdolność grupy do reinwestowania zysków w kolejne projekty energetyczne o lepszym stosunku przychodów do kosztów, wyższej wydajności.

Produkujemy zieloną energię dla każdego

 • GREEN-land Group samodzielnie przygotowuje i rozwija projekty elektrowni fotowoltaicznych, począwszy od dzierżawy gruntu, aż do wybudowania i zarządzania elektrownią.

 • GREEN-land Group zakłada również zakupy tzw. "gotowych" projektów elektrowni PV znajdujących się już na zaawansowanym etapie przygotowania inwestycji, tj. projektów z wydanymi warunkami przyłączenia i z uzyskanym pozwoleniem na budowę.

 • Projekty inwestycyjne realizujemy w oparciu o powoływane spółki celowe (tzw. SPV), tworzące grupę GREEN-land Group.

 • Część kompetencji deweloperskich outsourcujemy do blisko współpracujących podmiotów zewnętrznych. Kontraktujemy budowy elektrowni fotowoltaicznych, zlecając je doświadczonym generalnym wykonawcom (kontraktując tzw. umowy pod klucz - umowy EPC).

 • Zarządzamy utrzymaniem elektrowni jako portfolio manager - sukcesywnie będziemy rozwijać kompetencje w zakresie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych (kontraktując umowy utrzymania - umowy O&M).

 • Realizując cele biznesowe, równolegle uczestniczymy w zmianie mix-energetycznego Polski jako świadomy wytwórca prądu elektrycznego z odnawialnych źródeł energii.

NASZYM CELEM DŁUGOTERMINOWYM JEST: Zbudowanie efektywnie zarządzanego, zdywersyfikowanego lokalizacyjnie portfela elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW do 2025 roku, co pozwoli właścicielom GREEN-land Group osiągnąć ponadprzeciętny zwrot z inwestycji w wysokości ponad 10% rocznie. Ta zainstalowana moc będzie generować przychody ze sprzedaży w wysokości 12-13 mln PLN rocznie.

NASZYM CELEM DO KOŃCA 2022 ROKU JEST: Uruchomienie produkcyjne elektrowni fotowoltaicznych o mocy 5 MW, które będą produkowały łącznie około 5.750 - 6.500 MWh energii elektrycznej każdego roku.

Nasze Kompetencje

Pozyskiwanie Projektów

Inwestycje w projekty fotowoltaiczne

Identyfikacja i weryfikacja jakości projektów na etapie pozwoleń na budowę

Zakup i sprzedaż projektów

Koordynacja budowy

Budowa i oddanie do eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych

Kontraktowanie umów o generalną realizację inwestycji (EPC)

Utrzymanie i konserwacja

Monitoring umowy Technical and Commercial Management (TCM)

Zarządzania infrastrukturą energetyczną i techniczną

Zarządzanie portfelem

Proces kontraktowania i rozliczania umów Operation & Maintenance (O&M)

Obsługa finansowa inwestycji

Obsługa sprzedaży energii

Mapa drogowa inwestycji GREEN-land Group

 • Styczeń 2019

  START PROJEKTU. Greenland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa rozpoczyna realizację planu w zakresie utworzenia "parku elektrowni fotowoltaicznych" na gruntach będących własnością spółki. W miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski, na gruntach o pow. 11,6 ha powstaje pierwsza koncepcja zagospodarowania terenu. Rozpoczyna się proces tworzenie grupy spółek celowych (SPV) powoływanych przez Greenland s.k.. Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym, spółki grupy dzierżawią grunty, na których będą powstawały elektrownie fotowoltaiczne. SPV są samodzielnymi technicznie i finansowo wytwórcami energii elektrycznej.

 • Kwiecień 2019

  Wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (OSD) operatora ENERGA - OPERATOR SA.

 • Listopad 2019

  Otrzymanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (OSD) dla instalacji Kaliska PV1 - PV5, łącznie o mocy 5 MW.

 • Luty 2020

  Przygotowanie planu zagospodarowania terenu projektu i złożenie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych dla lokalizacji Kaliska.

 • Lipiec 2020

  Otrzymanie pozytywnych decyzji środowiskowych dla instalacji Kaliska PV1-PV7.

 • Październik 2020

  Sporządzenie projektów budowlanych dla 5-ciu instalacji fotowoltaicznych Kaliska PV1-PV5.

 • Wrzesień 2020

  Pozytywne decyzje o odrolnieniu gruntów w lokalizacji Kaliska.

 • Listopad 2020

  Uzyskanie prawomocnych pozwoleń (PnB) na budowę instalacji Kaliska PV1-PV5.

 • Listopad 2020

  Uczestnictwo w procedurze prekwalifikacji instalacji Kaliska PV1-PV5 w systemie aukcyjnym /nadzorowanym przez URE/ w grudniu 2020 r.

 • Listopad 2020

  Umowa z Generalnym Wykonawcą na budowę instalacji Kaliska PV1 - PV3.

 • Grudzień 2020

  Uczestnictwo 5-ciu instalacji w aukcji 2020. Wygrana aukcja URE dla jednej z instalacji.

 • Kwiecień 2021

  Pozyskanie finansowania dłużnego na instalacje Kaliska PV1 - PV3.

 • Maj 2021

  ETAP I - ROZPOCZĘCIE BUDOWY instalacji Kaliska PV1-PV3.

 • Lipiec 2021

  Zakończeniu prac ogrodzenia terenu i pełna organizacja placu budowy. Kompletny montaż konstrukcji wsporczej (kafarowanie konstrukcji, prace ziemne i montaż naziemny kompletny).

 • Sierpień 2021

  Zakończenie instalacji okablowania po stronie AC (prace ziemne i uzbrojenie w okablowanie konstrukcji wsporczej).

 • Grudzień 2021

  Dostarczenie paneli fotowoltaicznych na plac budowy i rozpoczęcie prac instalacyjnych.

 • STYCZEŃ - MARZEC 2022

  Zamontowanie paneli na instalacjach Kaliska PV 1-3.

 • Marzec 2022

  ETAP II - ROZPOCZĘCIE BUDOWY instalacji Kaliska PV4.

 • MARZEC 2022

  Palowanie i montaż konstrukcji instalacji Kaliska PV 4.

 • MARZEC 2022

  Zamontowanie 0,5 MW paneli na instalacji Kaliska PV 4.

 • Marzec-Czerwiec 2022

  Wybudowanie przyłącza energetycznego dla instalacji Kaliska PV1-PV4.

Kamienie milowe do osiągnięcia ...
 • WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2022

  URUCHOMIENIE PRODUKCYJNE Kaliska PV1-PV3

 • WRZESIEŃ / LISTOPAD 2022

  URUCHOMIENIE PRODUKCYJNE Kaliska PV 4 ( możliwość prowadzenia równoległości prac z projektami Kaliska PV 1-3 )

 • 2023 - 2030

  ETAP III - ROZPOCZĘCIE BUDÓW KALISKA PV 5 I NASTĘPNYCH ETAPÓW W LOKALIZACJI KALISKA / LUBIEŃ KUJAWSKI

Inwestycje portfelowe GREEN-land Group

Etap I - Charakterystyka pierwszej fazy rozwojowej GREEN-land Group

Zainstalowana moc: 3 MW el.
90%
Zaawansowanie inwestycji
Opis inwestycji: W ramach pierwszej fazy rozwoju portfela GREEN-land Group powstaje kompleks trzech elektrowni pn. Kaliska PV1, Kaliska PV2 i Kaliska PV3. Jest to kompleks osobnych technicznie i prawnie instalacji o mocy 1 MW każda. Zastosowane panele fotowoltaiczne: Jinko 455 W (Chiny) Zastosowane inwertery: SMA (Niemcy)

Instalacja: Kaliska PV 1

Właściciel: Kaliska PV 1 sp. z o.o. Plan zagospodarowania terenu instalacji:

Instalacja: Kaliska PV 2

Właściciel: Kaliska PV 2 sp. z o.o. Plan zagospodarowania terenu instalacji:

Instalacja: Kaliska PV 3

Właściciel: Kaliska PV 3 sp. z o.o. Plan zagospodarowania terenu instalacji:

Lokalizacja inwestycji.

Lokalizacja: Kaliska / gmina Lubień Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie/ Polska

Dokumentacja fotograficzna z realizacji inwestycji. /stan na dzień: 08.03.2022 r./
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA TEGO ETAPU INWESTYCJI
Wkład własny GREEN-land Group:
Stopień zabezpieczenia finasowania
0%
CHCESZ INWESTOWAĆ W DŁUŻSZYM TERMINIE I NABYĆ UDZIAŁY W SPÓŁKACH CELOWYCH?
Finansowanie dłużne:
Stopień zabezpieczenia finasowania
0%
CHCESZ ZARABIAĆ POPRZEZ FINANSOWANIE KRÓTKOTERMINOWE TEJ INWESTYCJI?

Etap II - Charakterystyka drugiej fazy rozwojowej GREEN-land Group

Zainstalowana moc: 2 MW el.
Zaawansowanie inwestycji
40%

Instalacja: Kaliska PV 4

Właściciel: Kaliska PV 4 sp. z o.o. Plan zagospodarowania terenu instalacji:

Opis inwestycji:

W ramach drugiej fazy rozwoju portfela GREEN-land Group powstaje kompleks dwóch elektrowni pn. Kaliska PV 4 i Kaliska PV 5. Jest to kompleks osobnych technicznie i prawnie instalacji o mocy 1 MW każda.

Zastosowane panele fotowoltaiczne: Jinko 455 W (Chiny)

Zastosowane inwertery: SMA (Niemcy)

Instalacja: Kaliska PV 5

Właściciel: Kaliska PV 5 sp. z o.o. Plan zagospodarowania terenu instalacji:

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja: Kaliska / gmina Lubień Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie/ Polska

Dokumentacja fotograficzna z realizacji inwestycji. /stan na dzień: 08.03.2022 r./
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA TEGO ETAPU INWESTYCJI
Wkład własny GREEN-land Group:
Stopień zabezpieczenia finasowania
0%
CHCESZ INWESTOWAĆ W DŁUŻSZYM TERMINIE I NABYĆ UDZIAŁY W SPÓŁKACH CELOWYCH?
Finansowanie dłużne:
Stopień zabezpieczenia finasowania
0%
CHCESZ ZARABIAĆ POPRZEZ FINANSOWANIE KRÓTKOTERMINOWE TEJ INWESTYCJI?

Aktualności

Dokumentacja fotograficzna inwestycji GREEN- land Group

Dokumentacja filmowa inwestycji GREEN - land Group

Zespół zarządzający GREEN-land Group

Justyna Sawicka

Właściciel

Ponad 10 lat pracuje w CBRE (31.000 pracowników i ponad 300 biur na całym świecie) na stanowisku EMEA Supply Chain Lead CBRE Group. Jest członkiem zespołu oddziału CBRE operującego w biurze w Londynie, bezpośrednio jest odpowiedzialna za usługi utrzymania kilkuset zakładów produkcyjnych i biur firmy ERICSSON w ponad 56 krajach w Europie, Afryce i Bliskim Wschodzie.

Ryszard Słowiński

Dyrektor Wykonawczy

Ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe. Przez niemal 20 lat pracy związany z bankowością. W 2000 roku, jako dyrektor projektu współtworzył mBank – pioniera bankowości internetowej, a w 2006 roku jako Prezes Zarządu emFinanse SA. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (bank rozwoju). Od 2014 roku jako Prezes Zarządu BGK Nieruchomości SA współtworzył pierwszy w Polsce Fundusz Mieszkań na Wynajem (FIZAN), inwestując w portfel ponad 3.500 mieszkań o wartości ponad 1,25 Mld złotych, tworząc największą w Polsce instytucję w segmencie prywatnego najmu (PRS). Od 2019 roku pracuje nad rozwojem GREEN-land Group.

Radosław Malinowski

Ekspert Kontraktowy – Inżynier Energetyk

Właściciel i Zarządzający w firmie Elektric-Project. Doświadczony energetyk. Wiedza dotycząca analiz sieci energetycznych w  zakresie: warunki przyłączenia, warunki przebudowy, niskie oraz średnie napięcie. Przez wiele lat zatrudniony jako inżynier ds. przyłączeń w Energa-Operator SA.

Albert Dworak

Ekspert Kontraktowy – Dyrektor Finansowy i Księgowy

Ponad 25 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych grup kapitałowych i instytucji finansowych. Doświadczony finansista i główny księgowy. Członek kadr firm: Zylion Team, Cars Fleet, NWAI DM, BRE Bank, PFR Nieruchomości /BGK Nieruchomości/.

Zdjecie Olek do strony

Aleksander Słowiński

Marketing Manager

Z wykształcenia prawnik, z profesji analityk biznesowy e-commerce. Współtworzył startup ecommercowy Corner Live. Aktualnie pracuje jako e-Commerce Manager w Cloud Partners.

Odpowiada w GREE-land Group za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz przygotowanie materiałów marketingowych.

Nasi Partnerzy

Profesjonalne usługi w zakresie projektowania, nadzorowania inwestycji, kosztorysowania sieci oraz instalacji elektroenergetycznych.

Strona: www.electric-project.pl

Deweloper farm fotowoltaicznych. Pozyskuje lokalizacje pod instalacje fotowoltaiczne. Doprowadza projekty do uzyskania pozwolenia na budowę . 

Chcesz dowiedzieć się więcej
o GREEN-land Group?

Chcesz wraz z nami inwestować w OZE?

Napisz do nas!